Tour Mù căng chải – Suối giàng – Tú lệ – Mùa lúa chín

3.450.000  3.300.000 

Tour Mù căng chải – Suối giàng – Tú lệ – Mùa lúa chín

  • Thời gian: 3 ngày 2 đêm
  • Các Tháng Có Tour: Tháng 5,6
  • 3.390.000 đồng

    Giá gốc: 3.450.000 đồng